Asiakasvalitusilmoitukset

Finanssivalvonta kerää laissa säädetyn valvontatehtävänsä hoitamiseksi tietoja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvun 18 §:n perusteella valvottaviensa saamista asiakasvalituksista toimiluvan varaisten palvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden osalta.

Finanssivalvonnan valvottavat ilmoittavat kerättävät tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot voidaan tehdä sähköisen asiointijärjestelmän viestitoimintojen avulla.

Asiakasvalitusilmoitusten raportointi Finanssivalvonnalle:

Raportointilomake* Raportointivelvolliset** Raportointiperiodit ja määräajat

Pankkipalvelut

Lomake (pdf)
Talletuspankit ja talletuksia
vastaanottavien ulkomaisten
luottolaitosten sivuliikkeet
Suomessa (ETA-maista)

Lomakkeen mukaiset tiedot
ajalta 1.7.2020 – 31.12.2020 on
raportoitava 31.1.2021
mennessä

Sijoituspalvelut

Lomake (pdf)

  • sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluja tarjoavat:

  • luottolaitokset,
  • rahastoyhtiöt ja
  • toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat
Lomakkeen mukaiset tiedot
ajalta 1.7.2020 – 31.12.2020 on
raportoitava 31.1.2021
mennessä

Vakuutuspalvelut

Lomake (pdf)

Vakuutustoimintaa harjoittavat yhteisöt 15.6.2020 erikseen toimijoille ilmoitetun jakelun mukaisesti

Lomakkeen mukaiset tiedot ajalta 1.1. – 31.12.2019 on raportoitava 15.7.2020
mennessä

* Oheisista lomakkeista ilmenevät raportoitavat tietosisällöt. Varsinainen
raportointi tehdään sähköisessä asiointijärjestelmässä, jonne avautuu vastaava
lomake.

** Raportointivelvollisuus ei välttämättä koske koko valvottavasektoria. Velvollisuus ilmenee valvottavakohtaisesti järjestelmästä: asiointipalvelu näkyy vain niille valvottaville, jotka ovat raportointivelvollisia. Kuluvan raportointiperiodin lomake muodostuu raportointiperiodin päättyessä.