Asiakasvalitusilmoitukset

Finanssivalvonta kerää laissa säädetyn valvontatehtävänsä hoitamiseksi tietoja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvun 18 §:n perusteella valvottaviensa saamista asiakasvalituksista toimiluvan varaisten palvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden osalta.

Finanssivalvonnan valvottavat ilmoittavat kerättävät tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot voidaan tehdä sähköisen asiointijärjestelmän viestitoimintojen avulla.

Sähköiseen asiointipalveluun liittyvät lomakkeet ovat:

Pankkipalvelut luottolaitostoiminta
Sijoituspalvelut luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
Vakuutuspalvelut vakuutustoiminta