Joukkorahoituksen välittäminen muuttunut toimiluvanvaraiseksi

EU:n joukkorahoitusasetusta (2020/1503) sovelletaan 10.11.2021 alkaen. Asetus edellyttää omaa erillistä toimilupaa joukkorahoituspalvelun tarjoamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että joukkorahoituksen välitystä tarjoavat sijoituspalveluyritykset ja maksulaitokset sekä rekisteröityneet joukkorahoituksen välittäjät ovat velvollisia hakemaan toimilupaa, mikäli aikovat jatkaa nykyistä joukkorahoitustoimintaansa.

EU:n joukkorahoitusasetus sisältää kuitenkin siirtymäsäännöksen, jonka mukaan nykyiset joukkorahoituksen välittäjät voivat jatkaa joukkorahoituslain mukaista tarjoamista 10.11.2023 asti tai siihen saakka, kunnes niille myönnetään asetuksen mukainen toimilupa sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Toimiluvan hakemisesta katso:

Siirtymäajan voimassa oleva kansallinen sääntely:

Lomake koskien joukkorahoituksen välittäjän luotettavuutta ja ammattitaitoa:

Joukkorahoituslain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:ssä on säännöksiä koskien joukkorahoituksen välittäjän luotettavuutta ja ammattitaitoa. Luotettavuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittamisessa Finanssivalvonnalle käytetään oheista lomaketta.

Tieto joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin merkityistä toimijoista löytyy Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta.

Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutusta varten tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi toiminta loppuu.