Joukkorahoituksen välittäjiä koskeva lainsäädäntö

Kansallisessa joukkorahoituslaissa (JRL) säädetään joukkorahoituksen saajan lähinnä tiedonantovelvollisuuksista ja muilla kuin rahoitusvälineillä joukkorahoitusta tarjoavan välittäjän velvollisuuksista.

Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta rahoitusvälineellä tarjoavaan sovelletaan aina sijoituspalvelun tarjoajaa koskevia säännöksiä, kts. Sijoituspalvelun tarjoajat.

Kansallinen sääntely