Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä

These regulations and guidelines are unfortunately available only in Finnish and Swedish. Please find a link to the Swedish version here.

Määräykset ja ohjeet 3/2012 (pdf)

Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä,

  • voimassa 16.5.2012 alkaen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohje
Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä: ohjeet kauppapaikkoja, sijoituspalveluyrityksiä ja toimivaltaisia viranomaisia varten (24.2.2012)

More information

FIN-FSA regulations and guidelines