Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verk-koja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

These regulations and guidelines are unfortunately available only in Finnish and Swedish. Please find a link to the Swedish version here.

Määräykset ja ohjeet 4_2022.pdf (pdf)

Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

  • voimassa 1.6.2022 alkaen

More information

FIN-FSA regulations and guidelines