Vakuutusedustajat

These regulations and guidelines are unfortunately available only in Finnish and Swedish. Please find a link to the Swedish version here.

Vakuutusedustajat (pdf)

Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma vakuutusedustajille

  • muutettu 15.4.2014
  • Dnro 7/101/2010 

Määräys- ja ohjekokoelma vakuutusedustajille on päivitetty ja osittain kumottu 15.4.2014 voimaan tulleeilla määräyksillä ja ohjeilla Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

More information

FIN-FSA regulations and guidelines