Eläkesäätiöt

These regulations and guidelines are unfortunately available only in Finnish and Swedish. Please find a link to the Swedish version here.

maarays_15_01.00_2016_10012017_elakesaatiot.pdf (pdf)

Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkesäätiöille

  • muutettu 10.1.2017
  • Dnro FIVA 15/01.00/2016

Määräys- ja ohjekokoelman muutetut liitteet 

  • muutettu 14.12.2007
  • Dnro 4/002/2007

Määräys- ja ohjekokoelman muutetut liitteet 

  • muutettu 19.12.2006
  • Dnro 12/002/2006

Määräys- ja ohjekokoelman liitteet 

  • muutettu 15.10.2006
  • Dnro 8/002/2006

Päivitetty määräys- ja ohjekokoelma eläkesäätiöille

  • muutettu 11.10.2016
  • Dnro FIVA 15/01.00/2016

More information

FIN-FSA regulations and guidelines