Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna

Finansinspektionens direktion har i dag beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och inte heller genomföra andra åtstramningar av makrotillsynspolitiken som påverkar kreditkonjunkturerna. Läs mer

Finansinspektionens direktion fattar den 6 juli beslut om vilka banker som är nationellt systemviktiga institut i Finland (s.k. O-SII-banker)

Samtidigt publiceras Finansinspektionens direktörs beslutsförslag samt Finlands Banks, finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets yttranden som gäller de beslut som offentliggörs den 30 juni och den 6 juli.  

FIN-FSA Conference 2015: Varför byggs en kapitalmarknadsunion?

​På Finansinspektionens konferens diskuterades kapitalmarknadsunionens möjligheter att stöda finansieringen av tillväxt. Se en webcast av konferensen

Marknadsmissbruksförordningen påverkar den löpande informationsskyldigheten

I vårt nyhetsbrev Markkinat 1/2015 redogör vi för de viktigaste ändringarna till följd av förordningen om marknadsmissbruk. Vi berättar också hur rubelns försvagning återspeglades i boksluten för de finländska börsbolag som är verksamma i Ryssland och ger en överblick av nuläget för de internationella initiativen om utvecklingen av noterna till finansiella rapporter och revisionen av noterna. Vidare presenteras bland annat ESMAs aktuella regelinitiativ. Läs mer (på finska)

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen