LEI-nummer behövs för identifiering av företaget  

Finansinspektionen (FI), Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Finansbranschens Centralförbund (FC) vill påminna företagen om skyldigheten att skaffa ett LEI-nummer. Kreditinstitut som rapporterar till FI ska skaffa LEI-nummer före utgången av 2014. FI:s, PRS och FC:s gemensamma pressmeddelande om LEI-nummer (på finska)
FI:s tillsynsmeddelande av den 27 november 2014
 

 Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2014 och stresstester: Finanssektorn är kapitalstark, men stresstesterna lyfte fram behovet att förbereda sig för det kommande regelverket för liv- och skadeförsäkringssektorn 

Enligt de uppgifter som Finansinspektionen i dag ger ut om läget vid slutet av september är kapitaltäckningen och solvensen i bank- och försäkringssektorerna fortsatt goda. Enligt utförda stresstester skulle banksektorn och arbetspensionsförsäkringsbolagen i Finland överlag klara en plötslig konjunkturnedgång i omvärlden. Solvensreformen inom liv- och skadeförsäkringssektorn förutsätter emellertid åtgärder av bolagen.
Läs mera
 

Gemensam banktillsyn startade den 4 november 2014 

ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen
Den gemensamma banktillsynsmekanismen i korthet (video, längd 2:48 min.)

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi