Vi byter till nytt telefonsystem – vi svarar i telefon så snabbt vi hinner

Finansinspektionen byter till ett nytt telefonsystem den 1 februari 2016. I samband med bytet kan förseningar i vår telefonservice uppstå. Telefonnumren ändras inte. Vi beklagar eventuella problem.

Vad är manipulation av marknaden?

​Senaste numret av nyhetsbrevet Markkinat innehåller information om marknadsmanipulation och tillämpning av marknadsmissbruksförordningen (MAR). Dessutom informerar vi bland annat om EU-kommissionens förslag till nya prospektbestämmelser. Läs Markkinat 3/2015 (pdf, på finska)

 

 

Finanskund.fi

Din objektiva källa! Finanskund.fi

Problem med en tjänsteleverantör?

Finanskund.fi > Problem

Noterade bolag.fi

Information om börsintroduktion, prospekt, informationsskyldighet, flaggning, offentliga uppköpserbjudanden och insiderregler.
Noterade bolag.fi

Gemensamma banktillsyn för euroområdet

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen