EBA inledde inbjudan till intresseanmälan för nya ledamöter i bankintressentgruppen

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde en inbjudan till intresseanmälan för deltagande i myndighetens intressentgrupp. Inbjudan till intresseanmälan är öppen för kandidater som representerar intressenter i EU. Sista datum för ansökan är den 15 december 2015. Läs mer

EIOPAs konferens 2015

​EIOPA arrangerar sin årliga konferens i Frankfurt den 18 november 2015. Årets konferensteman är Nedräkningen mot Solvens II, pensionssparande och nya affärsmodeller inom försäkringssektorn. Läs mer

Läget i finanssektorn är sunt, bankernas intäktsstruktur är allt mer riskexponerad

​​Siffrorna för slutet av juni, som publicerades av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna har en stark kapitaltäckning och solvens. Läs mer

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen