Teknisk information har offentliggjorts om redovisningsprocessen för ECB:s samlade bedömning 

ECB har offentliggjort den 17 juli en mall för redovisning av information från den samlade bedömningen.
Läs mer i ECB:s pressmeddelande
 

Hur övervakas noterade bolags informationsgivning och handel på värdepappersmarknaden? 

I det senaste nyhetsbrevet Markkinat redogör vi för Finansinspektionens tillsyn av de noterade bolagens informationsgivning och handel på värdepappersmarknaden och presenterar observationer som gjorts vid tillsynen av resultatprognoser. Vi skriver också om aktuella regelinitiativ och nya tillsynsbeslut från ESMA. Nyhetsbrevet Markkinat 2/2014 ges ut på engelska i juli 2014. Läs mer (på finska)
 

ESMA undersökte tillämpningen i Europa av standard IFRS3 om rörelseförvärv 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har publicerat en rapport om tillämpning av standarden om rörelseförvärv i europeiska börsbolag.
Läs mer om ESMA-rapporten

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi