Föreskrifts- och anvisningssidorna har uppdaterats

​Finansinspektionens alla gällande föreskrifter och anvisningar har samlats på en sida. Föreskrifts- och anvisningssamlingen har delats upp på sakområden gemensamma för hela finanssektorn. Försäkringssektorn bildar dock huvudsakligen en egen helhet, liksom även regleringen av verksamheten på värdepappersmarknaden.
Titta på den nya strukturen

Finansiella nyckeltal 2014

​Finansinspektionen publicerar finansiella nyckeltal för bankkoncerner, bankgrupper, inlåningsbankerna, kreditföretagen, värdepappersföretagen och fondbolagen. Läs mer

Gemensamma banktillsyn

​ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen