​Finansinspektionens webbtjänst har överförts till ny teknisk plattform

Finansinspektionens webbtjänst har den 16 februari 2015 överförts till en ny teknisk plattform. Alla egenskaper fungerar kanske ännu inte helt problemfritt. Information om observerade fel kan lämnas med hjälp av en särskild blankett.
Responsblankett

 LEI-nummer behövs för identifiering av företaget

​Finansinspektionen (FI), Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Finansbranschens Centralförbund (FC) vill påminna företagen om skyldigheten att skaffa ett LEI-nummer. Kreditinstitut som rapporterar till FI ska skaffa LEI-nummer före utgången av 2014. FI:s, PRS och FC:s gemensamma pressmeddelande om LEI-nummer (på finska)
FI:s tillsynsmeddelande av den 27 november 2014

Gemensam banktillsyn startade den 4 november 2014

ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen
Den gemensamma banktillsynsmekanismen i korthet (video, längd 2:48 min.)

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen