Rapport om IFRS-tillsynen 2014

Finansinspektionen gjorde under 2014 en utredning om börsnoterade bolags bokslutsrapportering när det råder osäkerhet beträffande ekonomin och verksamheten. Särskilt bolag i svag ekonomisk ställning borde fästa uppmärksamhet vid att bokslutsinformationen är tydlig och tillräckligt konkret. Läs mer

Det första beslutet om makrotillsynsverktyg

Finansinspektionens direktion fattade den 16 mars sitt första beslut om användningen av makrotillsynsverktyg. Läs mer

Vad är egentligen makrotillsyn? Läs mer

Gemensamma banktillsyn

​ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen