Makrotillsynsbeslut: Finlands systemviktiga banker har identifierats och buffertkrav har fastställts för dem

Finansinspektionens direktion har i dag identifierat fyra kreditinstitut som systemviktiga institut för det finansiella systemet i Finland och fastställt buffertkrav för dem. Läs mer

När ska kunden identifieras?

En bank, ett försäkringsbolag och andra bolag som är verksamma i branschen ska identifiera sina kunder innan kundförhållandet inleds. Vidare ska kunden identifieras och kundens identitet kontrolleras om affärstransaktionen avviker från det som är normalt, om tjänsteleverantören ifrågasätter medlens ursprung eller deras användningssyfte. Kunden ska identifieras även om tjänsteleverantören ifrågasätter tidigare skaffade kontrolluppgifter. Skärpt kundkontroll ska tillämpas om kunden är en politiskt inflytelserik person eller familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person. Läs mer

Marknadsmissbruksförordningen påverkar den löpande informationsskyldigheten

I vårt nyhetsbrev Markkinat 1/2015 redogör vi för de viktigaste ändringarna till följd av förordningen om marknadsmissbruk. Vi berättar också hur rubelns försvagning återspeglades i boksluten för de finländska börsbolag som är verksamma i Ryssland och ger en överblick av nuläget för de internationella initiativen om utvecklingen av noterna till finansiella rapporter och revisionen av noterna. Vidare presenteras bland annat ESMAs aktuella regelinitiativ. Läs mer (på finska)

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen