ECB:s samlade bedömning: de finländska bankernas kapitaltäckning var fortsatt god också i stresscenariot 

Kapitaltäckningen för alla de deltagande finländska bankerna låg tydligt över det tröskelvärde som fastställts i bedömningen. I det negativa scenariot låg kärnprimärkapitalet för de finländska bankerna kvar på en nivå över genomsnittet för de deltagande bankerna, medan försämringen av kapitaltäckningen var i nivå med genomsnittet för bankerna. Detta resultat stöder ytterligare konsumenternas förtroende för den finländska banksektorn.
Ta del av materialet om banktesterna
 

 

 
 

Resultaten av uppföljningsenkät visar platsbesökens betydelse för praxis i noterade bolag 

I det senaste nyhetsbrevet Markkinat redovisar vi hur platsbesöken i samband med inspektioner av noterade bolags informationsskyldighet påverkar bolagens informationsgivning. Vi skriver också om redovisningsinformationens betydelse för bolagen i ett svagt konjunkturläge och rapporterar bland annat om aktuella regelinitiativ från ESMA. Läs mer (på finska)

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi