Läget i finanssektorn i Finland gott men omvärldsriskerna fortsätter att öka 

Siffrorna för slutet av juni 2014, som publiceras av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna är välkapitaliserade överlag. Lönsamheten för sektorerna har stigit något under första halvåret. – Bankerna och försäkringsbolagen måste dock förbereda sig för de negativa konsekvenserna av ett svagt konjunkturläge, säger direktör Anneli Tuominen.
Läs mer
 

EIOPAs årliga konferens 19.11.2014 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) arrangerar sin fjärde årliga konferens i Frankfurt 19.11.2014 bl.a. under temat aktuella frågor inom försäkrings- och pensionssektorn.
 Läs mer på EIOPAs webbplats
 

Antalet privatkundskontor och självbetjäningsterminaler har minskat 

Färre privatkundskontor och minskat tjänsteutbud i kontoren kan lokalt försämra tillgången på banktjänster, särskilt om kunden inte har tillgång till bankkort eller nätbank. Finansinspektionen rekommenderar att bankerna, vid begränsning av sina kontanttjänster, klart och tydligt informerar kunderna om när och var tjänsterna finns att tillgå.
Läs mer

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi