Resultaten av ECB:s banktester publiceras söndagen den 26 oktober 

ECB publicerar resultaten av den s.k. samlade bedömningen söndagen den 26 oktober kl. 13.00 finsk tid. Genast efter ECB:s meddelande redovisar Finansinspektionen resultaten för Finland i sitt eget pressmeddelande och på en presskonferens som börjar kl. 15.00. Läs mer

ECB håller en presskonferens kl. 13.30–14.30. Direkt webbutsändning från konferensen på http://www.ecb.europa.eu/buffer/webcastssm.html.

 

Bankunionen kommer – är Finansinspektionen redo?   

Bankunionen kommer – är Finansinspektionen redo?
Ledande rådgivare Sonja Lohse, Finansinspektionen

Studia monetaria publikevenemang 28.10.2014 kl. 17.30–19.00.
Myntmuseum, Snellmansgatan 2, Helsingfors

 

 

Resultaten av uppföljningsenkät visar platsbesökens betydelse för praxis i noterade bolag 

I det senaste nyhetsbrevet Markkinat redovisar vi hur platsbesöken i samband med inspektioner av noterade bolags informationsskyldighet påverkar bolagens informationsgivning. Vi skriver också om redovisningsinformationens betydelse för bolagen i ett svagt konjunkturläge och rapporterar bland annat om aktuella regelinitiativ från ESMA. Läs mer (på finska)

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi