Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Din objektiva källa

På dessa sidor har Finansinspektionen samlat information till användarna av bankernas tjänster, försäkringskunder, sparare och investerare. På sidorna finns information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

Här beskrivs bland annat

 • tjänsteleverantörer av olika typ
 • olika produkter och tjänster, deras egenskaper och riskerna med dem
 • avtal samt
 • förfaringssätt vid eventuella problem.

Vi ger inte placeringsråd och inte heller rekommendationer om tjänster, produkter eller tjänsteleverantörer.

När ska kunden identifieras?

En bank, ett försäkringsbolag och andra bolag som är verksamma i branschen ska identifiera sina kunder innan kundförhållandet inleds. Vidare ska kunden identifieras och kundens identitet kontrolleras om affärstransaktionen avviker från det som är normalt, om tjänsteleverantören ifrågasätter medlens ursprung eller deras användningssyfte. Kunden ska identifieras även om tjänsteleverantören ifrågasätter tidigare skaffade kontrolluppgifter. Skärpt kundkontroll ska tillämpas om kunden är en politiskt inflytelserik person eller familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person.

Läs mer

Se också vanliga frågor

 

 


 

Aktuellt

 • Ta med dig pass eller identitetskort när du ska ansöka om bankkoder eller mobilcertifikat

  Från och med början av 2019 behöver du ha med dig pass eller identitetskort när du i banken eller teleföretagets butik ansöker om ett nytt identifieringsverktyg för stark autentisering. Identifieringsverktyg för stark autentisering som tillhandahållas till konsumenter är bankernas webbankskoder, teleföretagens mobilcertifikat och identitetskortets medborgarcertifikat. Från och med den 1 januari 2019 kan körkortet inte användas för att styrka identitet vid ansökan om ett identifieringsverktyg för stark autentisering. Läs mer om kommunikationsverkets meddelande

 • Jämförelsewebbplats för betalkonton

  En webbplats som jämför betalkonton för konsumenter och tillhörande tjänster öppnades den 31 oktober 2018. På webbplatsen kan man jämföra i Finland verksamma bankers och betalinstituts betalkonton, de vanligaste tjänster som är knutna till dem, prissättningen av tjänsterna och tjänsteleverantörernas kontorsnät. På webbplatsen framgår också huruvida kontomedlen omfattas av insättningsgarantin. Webbtjänsten är gratis. Läs mer

 • Nätbank räknas nu till de grundläggande banktjänsterna

  ​Genom en lagändring får alla som är lagligt bosatta i EES-stater rätt till grundläggande banktjänster. Till tjänsterna hör ett betalkonto med grundläggande funktioner och kontohantering (såsom debetkort och nätbankskoder), möjlighet att ta ut kontanter och utföra betalningstransaktioner samt ett elektroniskt identifieringsverktyg. Läs mer om grundläggande banktjänster

 • Vad innebär ägar- och investeraransvar för sparare och investerare?

  ​Inom den europeiska bankregleringen gäller en ny princip: ägar- och investeraransvar. Då en bank hamnar i ekonomisk kris bär ägarna och borgenärerna ansvar för bankens förluster. Målet med den nya resolutionsregleringen för banker är att krisdrabbade banker inte längre ska räddas med skattebetalarnas medel. Läs mer

 • Bra att veta om gräsrotsfinansiering

  För en investerare som deltar i gräsrotsfinansiering kan det vara svårt att få tillräcklig och korrekt information som stöd för sina beslut. Nya eller icke-etablerade företag som är föremål för gräsrotsfinansiering kan vara förenade med betydande risker. Exempelvis vid aktieinvesteringar måste man beakta vilka rättigheter som hänför sig till aktierna när det gäller rösträtt eller utdelningsrätt och hur man får information om tillståndet i målbolaget och dess verksamhet. Det finns inte nödvändigtvis en fungerande andrahandsmarknad för aktier i icke noterade bolag, så det kan vara svårt att värdera och sälja investeringarna.
  Läs mer

 • E-kommunikation och datasäkerhet

  Bank-, försäkrings- och investeringsärenden kan också skötas i onlinetjänster på webben. Det är tryggt att sköta sina ärenden online, om både tjänsteleverantören och kunden tar sitt ansvar för datasäkerheten. Ta del av de datasäkerhetsanvisningar som din tjänsteleverantör tillhandahåller och se till att uppdatera datasäkerheten i de datorer och andra enheter du använder. När du knappar in dina koder i en onlinetjänst ska du försäkra dig om att du befinner dig på din tjänsteleverantörs webbplats.
  Läs mer

 • ESMA varnar för riskerna med att investera i komplexa produkter

  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) uttrycker sin oro över att alla investerare inte nödvändigtvis förstår vilka risker som är förknippade med investeringar i komplexa produkter.
  Läs mer (pdf)

 • Konsumenterna varnas angående digitala valutor

  Europeiska bankmyndigheten (EBA) utfärdar denna varning för att belysa riskerna i samband med köp, innehav eller handel med virtuella valutor.
  Läs mer

 • Kravet pa ändring av marginalen kan vara oskäligt for kunden

  Ett utmanande läge i omvärlden och kostnader som beror på regleringen har skapat press på att bankerna ska höja kundmarginalerna och provisionerna. De avtal som ingåtts med kunderna måste dock iakttas. Till exempel en extra amortering eller byte av säkerheten till en säkerhet med minst samma värde är i sig ingen grund för att höja kreditmarginalen.
  Finansinspektiones brev till kreditinstitut 26 Mars 2013
  Läs mer om avtal

 

Problem med en tjänsteleverantör?

Snabblänkar

Varningar och bedrägeriförsök

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.