Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Sökning av försäkringsmedlare i registret och ändringsanmälan

På denna sida kan du söka försäkringsombud och -mäklare i försäkringsförmedlarregistret. Enligt lag skall alla försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsverksamhet vara registrerade i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen.

Klicka här för att gå till sökningen.

 

 

 

2018-11-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.