Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Tillstånd och registrering

Tjänsteleverantörer på finansmarknaden ska ha tillstånd för sin verksamhet. Verksamhetstillstånd beviljas av FI, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet. Verksamhetstillstånd kan beviljas endast juridiska personer, inte fysiska personer.

FI beviljar verksamhetstillstånd för kreditinstitut, inhemska livförsäkrings-, skadeförsäkrings- och återförsäkringsbolag, verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut. Tillstånden för fond- och derivatbörser och värdepapperscentraler handläggs av finansministeriet. Tillstånden för arbetspensionsförsäkringsbolag handläggs av statsrådet och arbetslöshetskassor av social- och hälsovårdsministeriet.

Här har vi lagt ut information om ansökan om verksamhetstillstånd som beviljas av oss. Vi redogör också för tillståndsvillkoren och för villkoren för att utländska tjänsteleverantörer att inrätta filialer eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i Finland. Vi informerar också om registrering av försäkringsförmedlare.

Verksamhetstillstånd som beviljas av FI:

 • koncession för inhemska liv-, skade- och återförsäkringsbolag
 • koncession för centralinstitut för inlåningsbanker
 • tillstånd för inlåningsbanker och kreditföretag att bedriva hypoteksbanksverksamhet
 • tillstånd för betalningsinstitut
 • tillstånd för betalningsinstitut att inrätta filialer i länder utanför EES
 • tillstånd att verka som värdepappersföretag
 • tillstånd för värdepappersföretag att inrätta filialer i länder utanför EES
 • tillstånd att verka som fondbolag och förvaringsinstitut
 • auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare)
 • tillstånd för kreditinstitut i länder utanför EES att inrätta filial i Finland
 • koncession för försäkringsbolag från länder utanför EES
 • tillstånd för värdepappersföretag och fondbolag med verksamhetstillstånd i länder utanför EES att inrätta filial i Finland
 • tillstånd för värdepappersföretag och fondbolag i länder utanför EES att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i Finland

 

 

 

2016-12-16

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.