Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2006–30.6.2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014​2015​2016​30.6.2017
Begäran om polisutredning  325-34543​5​22​
Offentlig anmärkning  -115333--​2​-​-
Offentlig varning  --1---322​-​2​4
Ordningsavgift --14*-1 514621​9​2​2
Påföljdsavgift --------1​-​3​4

* Siffran har ändrats 1.10.2013.

FI begärde polisutredning i två fall, tilldelade fyra offentliga varningar, påförde två ordningsavgifter och fyra påföljdsavgifter under perioden i fråga.

Finansinspektionens undersökningar av tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2006–30.6.2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015​2016​30.6.2017
Total antal undersökta fall 6265627470808510083127*​10746​
Missbruk av insiderinformation  294527372734234736​57*​47​23
Marknadsmanipulation 10511171123352823​40​31​15
Informationsskyldighet  211212162516231718​24​24​7
Övriga fall  2312477486​6​5​1

* Siffrorna har ändrats 10.10.2016.

FI har undersökt sammanlagt (fram till 30.6.2017) 46 tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten  på värdepappersmarknaden. Totalt antal undersökta fall avser fall som avslutats under perioden i fråga.

FI har fått 33 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller övriga affärstransaktioner från värdepappersförmedlare (mot 17 i 30.6.2016). Från börsens marknadstillsyn har FI fått åtta anmälningar (mot 14 i 30.6.2016).
      
FI har skickat in sju begäran om handräckning till tillsynsmyndigheter angående värdepappersmarknadsmissbruk (mot tre i 30.6.2016). FI har sex gånger fått motta en begäran om handräckning från andra myndigheter (mot en i 30.6.2016).      

Se också

 

 

2017-10-31

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.