Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2006–2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014​2015​2016
Begäran om polisutredning  325-34543​5​2
Offentlig anmärkning  -115333--​2​-
Offentlig varning  --1---322​-​2
Ordningsavgift --14*-1 514621​9​2
Påföljdsavgift --------1​-​3

* Siffran har ändrats 1.10.2013.

FI begärde polisutredning i två fall, tilldelade två offentliga varningar, påförde två ordningsavgifter och tre påföljdsavgifter under 2016.

Finansinspektionens undersökningar av tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2006–2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015​2016
Total antal undersökta fall 6265627470808510083127*​107
Missbruk av insiderinformation  294527372734234736​57*​47
Marknadsmanipulation 10511171123352823​40​31
Informationsskyldighet  211212162516231718​24​24
Övriga fall  2312477486​6​5

* Siffrorna har ändrats 10.10.2016.

FI har under 2016 undersökt sammanlagt 107 tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten  på värdepappersmarknaden. Totalt antal undersökta fall avser fall som avslutats under året. 

FI har fått 49 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller övriga affärstransaktioner från värdepappersförmedlare (jämfört med 58 under 2015). Från börsens marknadstillsyn har FI fått 33 anmälningar (jämfört med 30 under 2015).
      
FI har skickat in tre begäran om handräckning till tillsynsmyndigheter angående värdepappersmarknadsmissbruk (jämfört med 17 under 2015). FI har en gånger fått motta en begäran om handräckning från andra myndigheter (jämfört med sex under 2015).      

Se också

 

 

2017-04-19

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.