Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2007–2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014​2015​2016​2017
Begäran om polisutredning  25-34543​5​26
Offentlig anmärkning  115333--​2​-​-
Offentlig varning  -1---322​-​2​5
Ordningsavgift -14*-1 514621​9​2​3
Påföljdsavgift -------1​-​3​4

* Siffran har ändrats 1.10.2013.

FI begärde polisutredning i 6 fall, tilldelade 5 offentliga varningar, påförde 3 ordningsavgifter och 4 påföljdsavgifter under 2017.

Finansinspektionens undersökningar av tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2007–2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142015​2016​2017
Total antal undersökta fall 65627470808510083127*​10796
Missbruk av insiderinformation  4527372734234736​57*​47​59
Marknadsmanipulation 511171123352823​40​31​24
Informationsskyldighet  1212162516231718​24​24​11
Övriga fall  312477486​6​5​2

* Siffrorna har ändrats 10.10.2016.

FI har under 2017 undersökt sammanlagt 96 tillsynsfall som gäller handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden. Totalt antal undersökta fall för 2007–2017 avser fall som avslutats under året.

FI har fått 81 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller övriga affärstransaktioner från värdepappersförmedlare. Från börsens marknadstillsyn har FI fått 42 anmälningar.
      
FI har skickat in 13 begäran om handräckning till tillsynsmyndigheter angående värdepappersmarknadsmissbruk. FI har fått motta 10 begäran om handräckning från andra myndigheter.

Se också

 

 

2018-04-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.