Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Statistik

Under denna rubrik har vi samlat all den statistik om värdepappers- och kreditmarknaden samt försäkringssektorn som Finansinpektionen publicerar. En del av statistiken uppdateras månatligen, en del fyra gånger per år, en del halvårsvis och en del en gång per år.

Här finns också finansiella nyckeltal för inlåningsbankerna, kreditföretagen, värdepappersföretagen och fondbolagen.

 

 

 

2011-09-13

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.