Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Försäkringssektorn

I detta avsnitt publicerar vi tillsyns- och statistikinformation om försäkringssektorn.

Under Placeringar publiceras information om placeringsverksamheten i liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolagen samt de lagstadgade pensionskassorna och -stiftelserna.

  • Uppgifter om lönsamhet och solvens samt bokslutsuppgifter för livförsäkrings- och skadeförsäkringsbolagen finns på respektive sektors sida.
  • Solvens och bokslutsuppgifter för arbetspensionsförsäkringsbolagen samt solvensuppgifter för pensionskassorna och -stiftelserna finns under rubriken Pensionsförsäkring.
  • På sidan om Arbetslöshetskassor publiceras statistik om arbetslöshetskassornas verksamhet och ekonomi samt statistikmeddelanden, medlemsavgiftsgrunder, antalet ansökningar, förmånsutgifter och handläggningstider
  • Statistik över försäkringsmäklare finns.

Uppgifter som publicerats före 2012 finns i arkivet enligt den tidigare sektorindelningen.

 

 

 

2017-11-27

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.