Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Tolkningar och ställningstaganden

Våra telefonnummer ändrades den 2 maj 2017. På meddelanden som getts ut före detta datum står det gamla telefonnumret. Kontaktuppgifter​

 

 

 

2017-05-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.