Försäkringsinspektionens ställningstaganden 

I våra ställningstaganden presenterar vi Försäkringsinspektionens ståndpunkt i tillämpningen av vissa bestämmelser som lämnar rum för tolkning eller Försäkringsinspektionens uppfattning om tillvägagångssätt som förutsätter god försäkringssed eller god försäkringsmäklarsed.

 Dnr 24/408/2006  Ställningstagande om tolkningen av övergångsbestämmelsen gällande avtal i lagen om försäkringsförmedling (134 kt)  
 
 Dnr 10/002/2006  Kostnader som orsakas kunden vid uträttandet av ärenden per telefon (23,3 kt)  
 

1.7.2013