Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Remisser & yttranden

Remisser och remissyttranden finns i allmänhet enbart på finska.

Finansinspektionen börjar använda Utlåtande.fi för sina remisser.

Den första remissen som läggs ut här gäller hanteringen av kreditrisker (Se tillsynsmeddelande 67/2017)

  • 17.2.2016 Rapporteringen av finansiell information (FINREP) på solonivå
  • 14.10.2013 Uppställningsformerna för balans- och resultaträkningen och noterna enligt finansministeriets förordning 1478/2011 (FINREP-uppställningsform) (7/2013)
  • 2.4.2012 Finansinspektionens utkast till ställningstagande om tillförlitlig intern styrning i arbetspensionsförsäkringsbolag (5/2012)
  • 2.1.2012 Omläggning av kreditinstitutens, värdepappersföretagens och fondbolagens rapportering (18/2011)
  • 21.1.2011 Tillståndsförfarande och riskhantering för och rapportering av hypoteksbanksverksamheten (16/2011)
  • 13.4.2011 Ändringar i föreskrifterna och anvisningarna i fråga om klassificering av placeringar, användning av kreditvärderingar i klassificeringen av placeringar, förvaring av täckningsdokument och två enskilda täckningsregler (4/2011)
  • 14.1.2010 Uppdaterat ställningstagande angående ersättningssystem (1/2011)
  • 9.12.2010 Omläggning av försäkringsanstalternas rapportering (15/2010)

Se också

​Finansinspektionens remisser nu tillgängliga på utlåtande.fi
(i allmänhet enbart på finska)

 

 

2017-12-29

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.