Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Regelverk

Regleringsverksamheten är vår andra kärnverksamhet vid sidan av tillsynsverksamheten. Den omfattar såväl vår egen regelgivning som deltagande i beredningen av finansmarknadslagstiftningen i Finland och EU. Till regleringsverksamheten hör också remissyttranden för lagstiftning.

I vår egen regelgivning betonar vi tydlighet och följdriktighet. Som redskap för regleringen tjänar föreskrifter och anvisningar som innehåller både Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och riktgivande anvisningar. Vi beaktar i föreskrifterna och anvisningarna också anvisningar och rekommendationer som givits av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA). Vid behov ger vi även riktgivande ställningstaganden till enskilda frågor.

I detta avsnitt presenteras såväl vår egen regelgivning som finansmarknadslagstiftningen i Finland och EU, anvisningar och rekommendationer utfärdade av EBA, EIOPA och ESMA samt andra internationella rekommendationer. Vi presenterar också de viktigaste författningsprojekten.

Se också

Internationella regleringsprojekt

EBA, ESMA och EIOPA

Vid början av 2011 ersattes tillsynskommittéerna (CEBS, CESR och CEIOPS) med tillsynsmyndigheter (EBA, ESMA och EIOPA).

 

2013-07-26

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.