Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Lagstiftning och internationella rekommendationer

I detta avsnitt presenterar vi lagstiftning och internationella rekommendationer som gäller finansmarknaden.

Länken till finsk lagstiftning leder till webbplatsen Finlex. Lagarna och förordningarna finns i databasen med uppdaterad lagstiftning. Om en författning saknas där, leder länken till databasen med ursprungliga författningar.

Länken till EU-lagstiftning leder till webbplatsen EUR-Lex som innehåller Europeiska unionens rättsakter och andra offentliga dokument.

Länken Internationella rekommendationer leder till webbplatserna för bland annat Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Finansinspektionen svarar inte för att uppgifterna i detta avsnitt är kompletta och uppdaterade. Länkarna leder ut från Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen svarar inte för innehållet i de länkade sidorna.

 

 

 

2018-03-22

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.