RA Rapportering

Målet är att säkerställa att Finansinspektionen får den information som behövs för tillsynen

Standarder

Kontaktinformation

 

 

2015-03-17

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.