Betaltjänster 

Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster

Standard

 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster (6.1)

5.1.2015