2 Uppföranderegler

Målet är att skapa klara spelregler för marknaderna och ett gott kund- och investerarskydd

Standarder

Kontaktinformation

Byråchef Esa Pitkänen
telefon 010 831 5248

 

 

2013-10-01

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.