1 Corporate governance (företagsstyrning) och verksamhet 

Målet är en sund företagsstyrning hos tillsynsobjekten

Standarder

15.4.2014