Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

1 Corporate governance (företagsstyrning) och verksamhet

Målet är en sund företagsstyrning hos tillsynsobjekten

Standarder

Kontaktinformation

Institutsansvarig Sirpa Näkyvä
telefon 010 831 5359

 

 

2014-04-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen