Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Vad ska rapporteras?

Här har vi lagt ut listorna om informationer som olika tillsynsobjekten ska rapportera till Finansinspektionen.

Information kan delas i följande kategorier:

  • Rapportering med rapporteringsprogram (Distributionstjänst Jakelu)
  • Rapportering via TYVI-operatör
  • Rapportering med formbundna blanketter eller filer
  • Rapportering i valfri form

 

 

 

2009-07-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen