Vad ska rapporteras? 

Här har vi lagt ut listorna om informationer som olika tillsynsobjekten ska rapportera till Finansinspektionen.

Information kan delas i följande kategorier:

  • Rapportering med rapporteringsprogram (Distributionstjänst Jakelu)
  • Rapportering via TYVI-operatör
  • Rapportering med formbundna blanketter eller filer
  • Rapportering i valfri form

15.7.2009