Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Vad ska rapporteras?

Här har vi lagt ut listorna om informationer som olika tillsynsobjekten ska rapportera till Finansinspektionen.

Information kan delas i följande kategorier:

 

 

 

2015-03-17

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.