Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Rapportering

Tillsynsobjekt lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspektionen. Med hjälp av rapporterna bevakar Finansinspektionen tillsynsobjektens ekonomiska ställning och risker och analyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning, risker och verksamhetsvolymer.

Vi har här samlat information om vad de olika grupperna av tillsynsobjekt ska rapportera till Finansinspektionen. Dessutom informerar vi om aktuella inrapporteringsprogram.

Beställning av rapporteringsmeddelanden

Under Rapporteringsmeddelanden finns aktuella meddelanden om rapporteringen inklusive meddelandena i Jakelu Distributionstjänst. Du kan beställa att få en notis om nya meddelanden till din e-post genom att anmäla dig till rapporteringsmeddelandenas sändlista.

Kontaktinformation

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi (förra ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)

  • VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen

  • AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen

  • S2Helpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor i anslutning till Jakelu Distributionstjänst

  • JakeluHelpDesk(at)fiva.fi

Förteckning över rapporterna

 

 

2017-09-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.