Verksamhetsberättelser 

Finansinspektionens verksamhetsberättelse ges ut i tryckt version på finska och på engelska.

 Verksamhetsberättelse 2013

 Verksamhetsberättelse 2012 i webbformat
 Verksamhetsberättelse 2012 i utskriftsformat

 Verksamhetsberättelse 2011 i webbformat
 Verksamhetsberättelse 2011 i utskriftsformat

 Verksamhetsberättelse 2010
 Verksamhetsberättelse 2009

I verksamhetsberättelserna för 2009–2011 har översättningen av strategin 2010–2012 korrigerats den 14 juni 2012. 

28.5.2014