Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Analyser & studier

Analyser

Kapitaltäckningen i företagen under tillsyn

2015

1.4.2015 Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2015 (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2015: Läget i finanssektorn sunt, men luften kan gå ur övervärderade värdepapper

2014

30.9.2014 Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2014 (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2014: Läget i finanssektorn i Finland gott men omvärldsriskerna fortsätter att öka

9.6.2014  Solvens inom försäkringssektorn 31.3.2014 (på finska)
Pressmeddelande: Solvensen inom försäkringssektorn 31.3.2014: Försäkringssektorn i Finland har i huvudsak en stark solvens

4.4.2014  Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2014  (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2014: Läget i finanssektorn i Finland relativt sunt, men omvärlden är ytterst skör och riskerna ökar

2013

4.12.2013  Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2013  (på finska
Pressmeddelande: Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 30.9.2013: Finanssektorn i Finland har fortfarande god riskhanteringsförmåga trots den svaga makroekonomiska utvecklingen

18.9.2013 Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2013   (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2013: Finanssektorn i Finland är välkapitaliserad, men lönsamheten har försvagats hos flera aktörer

5.6.2013  Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2013  (på finska)
Pressmeddelande: Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorerna 31.3.2013: Läget i den finländska finanssektorn stabilt, den låga räntenivån sänker lönsamheten inom banksektorn och försäkringssektorn

5.4.2013  Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2013 (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2013: Lönsamheten i den grundläggande affärsverksamheten på prov

2012

28.11.2012  Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorn 30.9.2012 (på finska)
Pressmeddelande: Kapitaltäckning och solvens i bank- och försäkringssektorn 30.9.2012: Läget i den finländska finanssektorn stabilt, den vikande konjunkturen en allt större risk framför allt för bankerna

12.9.2012 Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 2/2012   (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 2/2012: Riskerna i EU:s finanssektor har ökat ytterligare, omvärldsförsämringen syns också i Finland

31.5.2012  Solvensen inom bank- och försäkringssektorerna 31.3.2012 (på finska)
Pressmeddelande: Solvensen inom bank- och försäkringssektorerna 31.3.2012: Stabilt läge inom finanssektorn i Finland

2.4.2012 Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 1/2012 (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2012: God beredskap för risker förutsätts fortfarande av den finländska finanssektorn

2011

25.11.2011 Kapitaltäckningen inom bank- och försäkringssektorerna 30.9.2011
Pressmeddelande: Kapitaltäckningen inom bank- och försäkringssektorerna 30.9.2011: Läget inom finanssektorn i Finland fortsatt stabilt

27.9.2011 Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 2/2011 (på finska)
Pressmeddelande: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2011: Skuldkrisen har återverkningar också i Finland

1.6.2011 Kapitaltäckningen inom bank- och försäkringssektorerna 31.3.2011   (på finska)
Pressmeddelande: Kapitaltäckningen inom bank- och försäkringssektorerna 31.3.2011: Fortsatt stark kapitaltäckning inom bank- och försäkringssektorerna i Finland

14.4.2011 Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn 1/2011 (på finska)
Pressmeddelande: Tillsynsobjektens ekonomiska situation och risker 1/2011 och stickprovsundersökning av bostadskrediter: Finanssektorn i Finland har god riskhanteringsförmåga, bostadskreditkunderna har en betydande ränterisk

2010

22.9.2010  Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2010  (situationen 30.6.2010, på finska)
Pressmeddelanden: Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2010: Finanssektorn i Finland är stabil, riskerna härrör från den internationella affärsmiljön

1.6.2010  Bank- och försäkringssektorns kapitaltäckning (situationen 31.3.2010, på finska)
Pressmeddelanden: Läget inom finanssektorn i Finland fortsatt stabilt

7.4.2010  Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2010  (situationen 31.12.2009, på finska)
Pressmeddelanden: Läget i den finländska finanssektorn alltjämt stabilt

2009

10.12.2009  Kapitaltäckningen i bank- och försäkringssektorn 30.9.2009  (situationen 30.9.2009, på finska)
Pressmeddelanden: Både bank- och försäkringssektorn allt kapitalstarkare

25.9.2009  Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 2/2009 (situationen 30.6.2009, på finska)
Pressmeddelanden: Finanssektorn skulle klara en allvarlig recession

29.5.2009 Solvensstatistik (situationen 31.3.2009):
 Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolag
 Pensionskassor och -stiftelser
 Statistikkällor
 Marknadsutveckling
Pressmeddelanden: God eller tillfredsställande solvens i försäkringsbranschen trots utvecklingen på finansmarknaden 

3.4.2009 Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2009   (situationen 31.12.2008)
(En sammanfattning av analysen Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn, som utkom i sin helhet på finska den 1 april 2009)

Forskningsrapporter

3.3.2009 Modeling shocks in long-term equity returns , Vesa Ronkainen ja Juha Alho

Finansinspektionens information

 • Informationschef Terhi Lambert-Karjalainen
  telefon 010 831 5303  
 • Informatör Raakel Heikkinen telefon 010 831 5574 
 • Informatör Hanna Niemi
  telefon 010 831 5206
 • Informatör Kaisa-Maria Suomalainen
  telefon  010 831 5331
 • Informatör Minna Söderholm
  telefon 010 831 5334

Kommunikationens servicetelefon: 010 19 57 06 (lokalnäts- eller mobilnätsavgift) 

 

 

2015-04-01

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen