Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Revisionsfrågor

Finansinspektionen deltar i revisionsgrupper som sorterar under Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Revisionsgrupperna under både ESMA och EBA bevakar de internationella utvecklingsprojekten på revisionsområdet och kommenterar aktuella frågor ur tillsynsperspektiv.

Finansinspektionen deltar vidare som ledamot i revisionsnämnden som verkar i anslutning till Centralhandelskammaren. Under de senaste åren har Finansinspektionen också deltagit i det inhemska lagstiftningsarbetet på revisionsområdet.

Se också

 

 

2011-06-22

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.