Revisionsfrågor 

Finansinspektionen deltar i revisionsgrupper som sorterar under Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Revisionsgrupperna under både ESMA och EBA bevakar de internationella utvecklingsprojekten på revisionsområdet och kommenterar aktuella frågor ur tillsynsperspektiv.

Finansinspektionen deltar vidare som ledamot i revisionsnämnden som verkar i anslutning till Centralhandelskammaren. Under de senaste åren har Finansinspektionen också deltagit i det inhemska lagstiftningsarbetet på revisionsområdet.

22.6.2011