Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Undantag från flaggningsskyldigheten

Flaggningsreglerna innehåller undantag från flaggningsskyldigheten för fondbolag, kreditinstitut, tillhandahållare av investeringstjänster och marknadsgaranter. Villkoren för undantag och anvisningar i anslutning till dem finns i 9 kap. 8 - 8 c § i värdepappersmarknadslagen. 

 Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten
 Undantag från flaggningsskyldigheten beviljade av Finansinspektionen
 Anmälan till Finansinspektionen om marknadsgarants 

 

 

2017-08-28

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.