Undantag från flaggningsskyldigheten 

Fondbolag, kreditinstitut, tillhandahållare av investeringstjänster och marknadsgaranter kan i vissa fall medges undantag från flaggningsskyldigheten. Dispensvillkor och anvisningar finns i 9 kap. 8 § i värdepappersmarknadslagen och i 2–4 och 8 § i finansministeriets förordning (FMF 1021/2012) (se länken till höger). 

 Anmälan till Finansinspektionen om tillämpning av undantag från flaggningsskyldigheten
 Undantag från flaggningsskyldigheten beviljade av Finansinspektionen

4.11.2013