Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Flaggningsanmälan

Flaggningsanmälan görs till det noterade bolaget och till Finansinspektionen

Flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast följande handelsdag efter det att flaggningsgränsen passerades.

Anmälas ska sändas både till målbolaget och till Finansinspektionen.

Till Finansinspektionen sänds flaggningsanmälan per e-post till adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Flaggningsanmälan görs skriftligen på flaggningsblanketten. I flaggningsanmälan ska separat uppges den befintliga ägar- eller röstandelen, lång position som förvärvats med finansiella instrument och dessa tillsammans.

Målbolaget offentliggör flaggningsanmälan

Noterade bolag ska offentliggöra uppgifterna i flaggningsanmälan utan obefogat dröjsmål.

Om aktieägarens flaggningsanmälan varit bristfällig, kan bolaget komplettera anmälan om det kan göras utan oskäligt dröjsmål eller utan olägenhet. Av bolagets anmälan bör då framgå vilka uppgifter i anmälan som bolaget kompletterats.

Vid offentliggörandet ska också nämnas huruvida målbolaget inte känner till alla uppgifter enligt flaggningsblanketten. Om andra uppgifter dessutom lämnats i flaggningsanmälan, ska även dessa uppgifter offentliggöras i samma sammanhang.

Kontaktinformation

  • Ledande expert Ville Kajala,
    telefon 09 183 5226
  • Marknadsövervakare Marianne Demecs,
    telefon 09 183 5366
  • Marknadsövervakare Ismo Raussi,
    telefon 09 183 5231

 

2017-08-17

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.