Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Börsprospekt och relaterat marknadsföringsmaterial

För börsintroduktion krävs ett börsprospekt. Information för upprättande av börsprospekt finns under rubriken Prospekt. Den viktigaste anvisningar för börsprospekt finns i Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper, som innehåller Finansinspektionens centrala rekommendationer och tolkningar om erbjudande och börsnotering av värdepapper. Under Prospekt finns också länkar till kommissionens prospektförordning och andra bestämmelser om upprättande och offentliggörande av prospekt som ligger till grund för anvisningar. Där finns vidare en länk till prospektregistret över alla prospekt som Finansinspektionen godkänt under de senaste åren.

Finansinspektionen tar ställning till marknadsföringsmaterialet för börsintroduktionen i förväg, även om tillsynen av marknadsföringen av värdepapper i regel sker i efterhand. Allmänna råd och rekommendationer om marknadsföring av värdepapper finns i Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper och 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter.

Se också

 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper

 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter

Kontaktinformation

  • Marknadsexpert Marianne Demecs
    telefon 09 183 5366
  • Marknadsexpert Merja Elo
    telefon 09 183 5225
  • Marknadsexpert Minna Toiviainen
    telefon 09 183 5219

 

2017-05-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.