Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Börsprospekt och relaterat marknadsföringsmaterial

För börsintroduktion krävs ett börsprospekt. Information för upprättande av börsprospekt finns under rubriken Prospekt. Den viktigaste anvisningar för börsprospekt finns i Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper, som innehåller Finansinspektionens centrala rekommendationer och tolkningar om erbjudande och börsnotering av värdepapper. Under Prospekt finns också länkar till kommissionens prospektförordning och andra bestämmelser om upprättande och offentliggörande av prospekt som ligger till grund för anvisningar. Där finns vidare en länk till prospektregistret över alla prospekt som Finansinspektionen godkänt under de senaste åren.

Finansinspektionen tar ställning till marknadsföringsmaterialet för börsintroduktionen i förväg, även om tillsynen av marknadsföringen av värdepapper i regel sker i efterhand. Allmänna råd och rekommendationer om marknadsföring av värdepapper finns i Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper och 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter.

Se också

 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper

 Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter

Kontaktinformation

Marknadsexpert Merja Elo
telefon 010 831 5225

Ledande expert Ville Kajala
telefon 010 831 5226

 

2013-06-27

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.