Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Varningslistor och tjänsteleverantörer utan tillstånd

Finansinspektionens mål är att verka för bättre marknadsinformation och öka allmänhetens möjligheter att själv bedöma innehållet i och riskerna med olika finansiella tjänster. Med tanke på kund- och investerarskydden är det viktigt att finansmarknadsaktörerna följer bestämmelserna för finansmarknaden.

I detta syfte publiceras under denna rubrik följande förteckningar:

Val av tjänsteleverantör

Integrationen av finansmarknaderna och utbredningen av onlinetjänster har gett kunderna större valmöjligheter samtidigt som riskerna i samband med valet av tjänsteleverantör har ökat. Trots tillsynen och regleringen av finansmarknaden kan privata investerare och sparare som handlar i god tro utsättas för bedrägeri.

Var därför extra försiktig om du planerar att anlita en tjänsteleverantör som inte är känd från förut och som kontaktar dig per telefon. Om ett erbjudande ser ut att vara för bra för att vara sant, så är det säkert också det.

Var speciellt försiktig åtminstone i följande situationer:

 • Budgivaren kontaktar dig per telefon i ett land utanför EU. En typisk form av brottslig verksamhet är att tjänsteleverantören, investeringsobjektet (t.ex. aktierna) och betalningsadressen finns i olika länder.
 • Motparten har alldeles för bråttom med erbjudandet.
 • Du måste bestämma dig genast, annars går du miste om erbjudandet.
 • Betalning krävs i förväg.
 • Betalningen är adresserad till någon annan än tjänsteleverantören och kan vara riktad till tredje land.
 • Avtal eller annat skriftligt material finns inte tillgängligt.
 • Du utlovas maximal avkastning på kort tid och utan risk.
 • Erbjudandet är individuellt och måste hållas hemligt.
 •    

Det är alltid bra att begära betänketid för att närmare undersöka bakgrunden till ett erbjudande som väcker misstankar. Innan du bestämmer dig bör du kontrollera åtminstone följande omständigheter:

 • Existerar tjänsteleverantören verkligen? På Internet är det möjligt att uppträda under falskt namn och även skapa falska identiteter och webbplatser för företag. Till och med välkända tjänsteleverantörers namn och produktnamn har missbrukats. Du kan kontrollera om tjänsteleverantören är seriös och pålitlig med hjälp av den kontaktinformation du fått och via branschorganisationer och myndigheter.
 • Vad vet du om företagets ledning, ägarförhållanden och verksamhetshistoria?
 • Behövs det tillstånd för verksamheten? Har tjänsteleverantören verksamhetstillstånd? Mer information om Finansinspektionens tillsyn finns bakom länken under Se också. I Finansinspektionens förteckningar över tillsynsobjekt och gränsöverskridande tjänster kan du kontrollera om tjänsteleverantören har tillstånd eller har registrerats.
 • Övervakas verksamheten? Av vilken tillsynsmyndighet? Vilken myndighet är med andra ord hemlandsmyndighet?

Läs mer

 

2017-05-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.