Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Förteckningar, register och listor som upprätthålls av Finansinspektionen

​Förteckning över tillsynsobjekt

Här finns information om Finansinspektionens tillsynsobjekt.

Förteckning över gränsöverskridande tjänster

Här finns information om aktörer som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster.

Register över försäkringsförmedlare

Här finns information om försäkringsombud och -mäklare i registret över försäkringsförmedlare.

Prospektregister

Här finns information om publicerade prospekt för värdepapperserbjudanden och börsnotering och anbudshandlingar som godkänts av Finansinspektionen.

Varningslistor

Här finns information om varningar och förbud som offentliggjorts av Finansinspektionen.

Tillsynsåtgärder

Denna förteckning innehåller information om Finansinspektionens administrativa sanktioner och tillsynsåtgärder.

 

 

 

2016-05-13

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.