Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Parternas skyldigheter

God försäljningssed innebär att tjänsteleverantören ger kunden tillräcklig, korrekt och väsentlig information som underlag för beslut. När du som kund förstår produktens egenskaper och risker kan du välja den rätta produkten för dig.

Trots att syftet med regleringen och myndighetstillsynen är att skydda kunden har också du som kund vissa skyldigheter.

 

 

 

2011-03-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.