Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Kundskydd syftar till att säkerställa en saklig och lagenlig service

Om du råkar ut för problem ska du alltid först kontakta den tjänsteleverantör vars service du är missnöjd med. Om detta inte ger önskat resultat kan du om ärendet gäller bank-, försäkrings- eller investeringstjänster kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen som ger dig råd och vid behov utreder tvister med tjänsteleverantören på dina vägnar.

På dessa sidor finns information om var du får hjälp och råd om du stöter på problem med en tjänsteleverantör eller om du anser dig ha fått missvisande eller bristfällig information. Du kan ta del av informationen om kundens och tjänsteleverantörens skyldigheter, instanser som tillhandahåller assistans, olika vägar att yrka på ändring samt olika myndigheters tillsynsverksamhet.

Kundskyddets delområden

Syftet med kundskyddet är att du ska få adekvat service som uppfyller lagens krav. Kundskydd är en helhet som består av

  • tjänsteleverantörens lagstadgade skyldigheter
  • kundens egna skyldigheter
  • gemensam god praxis och spelregler på marknaden
  • myndighetstillsyn.

 

 

 

2016-07-05

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.