Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Olika sätt att hantera bankärenden

Den tekniska utvecklingen har gett möjlighet till nya sätt att hantera bankärenden. När det gäller räkningar, till exempel, betalas största delen genom självbetjäning i webbtjänster över Internet. Med hjälp av en webbtjänst kan kunden uträtta ärenden när det bäst passar honom eller henne. Mer information om att hantera ärenden på Internet och särskilt om datasäkerheten i anknytning till detta ges under rubriken E-kommunikation och informationssäkerhet till vänster på denna sida.

Avgiften för en tjänst beror på hur du väljer att uträtta ärendet. Personliga besök kan bli dyrare än självbetjäning. Mer information om prissättningen av banktjänster finns under Se också till höger på denna sida.

Personligt besök

Ibland är det alltjämt nödvändigt med ett personligt besök, t.ex. när kunden avtalar om att börja använda en tjänst eller sätter in kontanter. Om nya tjänster avtalas oftast med tjänsteleverantören eller dennes ombud personligen. På det här sättet kan tjänsteleverantören kontrollera kundens identitet.

Självbetjäningsautomater och terminaler

Det går att ta ut kontanter i bankautomater och göra gireringar och betala räkningar i betalautomater också när bankkontoren har stängt. Bankautomaterna ger också uppgifter om saldo och kontotransaktioner. I bankautomaterna används bank- eller uttagskort som fungerar med en PIN-kod.

I betalautomater kan man betala räkningar genast eller på en förfallodag med hjälp av kortet. Streckkoden på räkningen underlättar betalningen i automater. När räkningen placeras i streckkodsläsaren tas en färdigt ifylld betalningsblankett fram på skärmen, och därför behöver kunden inte knappa in långa konto- och referensnummer. Ett kvitto skrivs ut över en betald räkning. Kunden får även med sig ett meddelande om en räkning som förfaller senare. Bankerna kan ta ut en serviceavgift för användningen av betalautomater.

Kom ihåg reglerna för trygg hantering av ärenden när du använder självbetjäningsautomater. Försäkra dig om att ingen ser din kod när du knappar in den. Kortet och den tillhörande PIN-koden får inte förvaras på samma ställe, såsom i plånboken. Mer information finns på de sidor som behandlar betalkort.

Telefon

Ärenden kan också uträttas per telefon. För avtal och uppdrag per telefon krävs i regel ett separat telefontjänstavtal och samma slags användarnamn och lösenord som vid Internettjänster.

Priserna för service per telefon varierar. För ärenden som hanteras per telefon kan bankerna förutom lokal- eller mobilsamtalsavgiften ta ut en separat serviceavgift.

Kom ihåg att tjänsteleverantören aldrig på eget initiativ ringer upp kunden för att fråga vilka användarnamn och lösenord han eller hon använder för hanteringen av privata bankärenden.

Samtal kan inspelas i syfte att förbättra kundservicen och säkerheten.

 

 

2011-03-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.