Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

E-kommunikation och datasäkerhet

De flesta tjänsteleverantörerna på finansmarknaden i Finland erbjuder tjänster som är tillgängliga på webben. Det är tryggt att sköta sina ärenden online, om både tjänsteleverantören och kunden tar sitt ansvar för datasäkerheten.

För att kunna sköta ärenden online måste du teckna ett avtal med tjänsteleverantören. I avtalet fastställs innehållet i tjänsten, inloggningskoderna för tjänsten, säkerställande av säkerheten samt kundens och tjänsteleverantörens ansvar.

För inloggning behövs personliga användarkoder (användarnamn och lösenord eller engångskoder). Ofta kan du också använda telefontjänsten med samma användarkoder.

Var noga med säkerheten när du använder onlinetjänster:

  • Ta noga del av datasäkerhetsinformationen som din tjänsteleverantör tillhandahåller.
  • Förvara dina koder på ett säkert ställe. Förvara aldrig användarnamn, lösenord och koder på samma ställe.
  • Lämna aldrig ut dina personliga koder per telefon eller e-post, inte ens om den som frågar ger sig ut för att vara en banktjänsteman eller polis.
  • Du känner igen den rätta onlinetjänsten med hjälp av certifikatet för webbplatsen. Om certifikat saknas eller inte längre gäller kan det röra sig om ett bedrägeriförsök.
  • Logga ut från onlinetjänsten när du är klar. Rensa också snabbminnet (cache) framför allt om du loggat in med en dator som används av flera personer.
  • Se till att operativsystemet, webbläsaren och datasäkerhetsprogrammen i datorn uppdateras.

Närmare information finns på dessa sidor. Exemplen hänför sig till webbläsaren Internet Explorer (IE), men motsvarande säkerhetsegenskaper finns också i andra webbläsare.

Nyttiga länkar

 

 

2016-06-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.