Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Kundens minneslista i datasäkerhet

När du använder webben och onlinetjänster är det du som för egen del ansvarar för säkerheten i kommunikationen. Nedan följer allmänna råd om vad du särskilt bör tänka på.

Uppdatera webbläsare och datasäkerhet

Uppdatera din webbläsare. Nyare webbläsare har i allmänhet bättre datasäkerhet. Du kan till exempel kontrollera din version av Internet Explorer på webbläsarens menyrad ”Hjälp – Om Internet Explorer”.

 • Installera också de senaste uppdateringarna av andra program du använder. De lappar luckor i datasäkerheten i programmen och förbättrar datasäkerheten.
 • Installera applikationer endast från tillförlitliga källor.
 • Du kan också förbättra dataskyddet genom att använda en annan webbläsare för bankkontakterna än den du annars använder online.

Uppdatera virusskydd och brandvägg

Uppdatera virusskyddet i din dator. Det är en absolut förutsättning för en säker onlinekommunikation med din bank och andra tjänsteleverantörer.

 • Installera också ett brandväggsprogram i din dator och håll det uppdaterat.
 • Mer information och råd finns i anvisningarna för operativsystemet eller brandväggsprogrammet eller hos din internetleverantör.

Kontrollera att du är på rätt webbsida

På internet är det enkelt att uppträda som någon annan – i vissa fall till och med anonymt. Om du är det minsta osäker bör du därför kontrollera att du fått upp rätt webbsida.

För att öka tjänsternas säkerhet skyddar man den elektroniska kommunikationen mellan kunden och tjänsteleverantören. Oftast används SSL-protokoll (Secure Socket Layer) för kryptering av uppkopplingen mellan kundens dator och tjänsteleverantören. Du känner igen en säker SSL-uppkoppling på symbolen av ett slutet hänglås som visas i början eller slutet av webbläsarens adressfält. I adressfältet förändras dessutom de första tecknen i adressen till formen https:// i stället för http:// för en oskyddad förbindelse.

På en skyddad webbplats ska tjänsteleverantören ha ett certifikat som är i kraft. Du kan vanligen kontrollera certifikatet genom att klicka på hänglåssymbolen bredvid adressfältet. Av rutan som visas framgår till vem certifikatet har utfärdats och hur länge det är i kraft.

Förvara användarkoderna på olika ställen

Användarkoderna, dvs. användarnamnet och lösenorden, är personliga och de får aldrig överlåtas till en annan person.

 • Förvara aldrig användarnamnet och kodlistan på samma ställe.
 • Läs tjänsteleverantörens anvisningar om användarkoderna.

Mobilanvändning

De anvisningar som ges på denna webbsida gäller även i stora drag på användning av tjänster med mobilenheter (t.ex. smarttelefoner eller pekdatorer). Tänk även på följande:

 • Skydda din enhet med skärmlås (enheten begär en kod när den inte har använts på ett tag)
 • Byt ut den förinställda PIN-koden till en som är svår att gissa sig till
 • Spara aldrig användarkoder i en mobilenhet
 • Ladda ner appar endast från säkert tillförlitliga källor
 • Uppdatera operativsystemet och programmen regelbundet
 • Installera antivirusprogram om ett sådant finns att tillgå

Allmänna datorer i banker och på bibliotek

Om du använder en allmän dator, t.ex. på bibliotek, ska du beakta några viktiga frågor om datasäkerheten.

 • Lagra ingenting på en allmän dator, men om du av någon anledning måste göra det, ska du radera informationen genast när du är klar och även tömma papperskorgen i datorn
 • Webbläsaren kan ibland fråga om du vill spara användarnamnet eller lösenordet, på allmänna datorer ska du alltid svara nekande
 • Avsluta alltid genom att logga ut från tjänsten när du är klar
 • Slutligen är det bra att rensa datorns snabbminne (cache) så att uppgifterna om dina transaktioner inte ska komma i fel händer
 • Fråga vid behov bibliotekarien om närmare information.

Ta del av tjänsteleverantörens instruktioner

Varje tjänsteleverantör har egna datasäkerhetsinstruktioner som baserar sig på leverantörens egna dataskyddsrutiner. Därför ska du alltid sätta dig in i din tjänsteleverantörs instruktioner.

Om du misstänker att du har blivit lurad

Om du misstänker att du har blivit lurad eller att utomstående har kommit över dina användarkoder, ska du

 • omedelbart spärra dina koder i tjänsteleverantörens spärrtjänst
 • be om instruktioner av din tjänsteleverantör
 • säkerställa att din dator inte har infekterats av skadliga program före följande inloggning i webbanken

Kom ihåg

 • Försäkra dig om att du har uppdaterade virusskydd och brandvägg i din dator.
 • Logga inte in i webbanken via länkar i e-postmeddelanden eller på andra webbsidor.
 • Kontrollera efter inloggningen att startsidan inte avviker från det sedvanliga. Kontrollera också att uppgiften om föregående inloggning som eventuellt visas på sidan är korrekt.
 • Om du ska bekräfta en betalning med ett sms-meddelande, ska du kontrollera att uppgifterna om betalningsmottagaren och beloppet är korrekta.
 • Försäkra dig om att anslutningen bryts när du är klar. Om detta inte händer, kan följande användare komma åt dina uppgifter.
 • Rensa snabbminnet när du är klar. Annars kan andra som använder datorn komma åt dina uppgifter. Via Internet Explorer rensar du snabbminnet genom att klicka på Verktyg och sedan på Ta bort webbhistorik.

 

 

 

2014-03-28

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.