Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finanssektorn tillhandahåller ett mångsidigt produkturval

Produktutbudet på finansmarknaden är mångsidigt och kunderna erbjuds allt mer komplicerade produkter Det är en god idé att i förväg läsa noggrant broschyren som presenterar produkten och överväga om produkten uppfyller dina syften.

På de här sidorna presenteras de vanligaste produkterna som erbjuds inom finanssektorn:

 • lån och speciellt bostadslån,
 • insättningar avsedda för sparande och investering,
 • de vanligaste investeringsprodukterna, t.ex.
  – andelar i investeringsfonder
  – börsaktier
  – indexlån och
  – placeringsförsäkringar
 • pensionsförsäkringar

samt allmän information om vissa försäkringsprodukter.

Om du inte hittar den information som du söker på de här sidorna, kan du läsa mer i avsnittet Tjänster inom finanssektorn som presenterar bland annat investeringstjänster samt tjänster inom försäkringssektorn.

Ta reda på riskerna och kostnaderna innan du skaffar en produkt

Det förekommer stora skillnader i investeringsprodukternas avkastning och risker och något sådant som en helt riskfri produkt existerar inte. Om en hög avkastning utlovas på en produkt är den också förknippad med förhöjd risk. Då man bedömer risken är det viktigt att också utreda om det är möjligt att man utöver avkastningen också kan förlora av kapitalet. Kunden fattar det slutliga investeringsbeslutet på eget ansvar. Det lönar sig att noga studera de olika alternativen innan beslutet tas.

Det lönar sig även att ta reda på kostnaderna innan du fattar beslut om en produkt. Från avkastningen avdras eventuellt även andra kostnader än de provisioner och avgifter som debiteras kunden direkt, exempelvis avgifter som tjänsteleverantören betalar till kapitalförvaltare, värdepappersförmedlare, försäkringsbolag eller banker. Tänk också på beskattningen av kapitalinkomster och tag exempelvis reda på om investeringen enkelt och snabbt kan förvandlas till pengar.

Riskerna med produkten samt utgifterna och kostnaderna för produkten framgår i allmänhet av det förhandsmaterial som tjänsteleverantören är skyldig att ge kunden. Om du inte får förhandsmaterial eller det inte existerar, ska du överväga beslutet extra noggrant. Investeraren ska alltid komma ihåg att en god avkastning är en kompensation för en högre risk. Vidare lönar det sig att ta reda på hur avkastningen på produkten utvecklas och vad som sker med kapitalet i olika ekonomiska situationer, till exempel om räntorna stiger eller börskurserna sjunker.

Kom ihåg

 • Ta reda på riskerna. Förblir det investerade kapitalet oförändrat?
 • Jämför olika tjänsteleverantörers produkter och deras egenskaper.
 • Ta reda på produktens verkliga pris: avkastning och kostnader.
 • Ta offerter från flera tjänsteleverantörer.
 • Köp inget som du inte förstår.
 • Bedöm själva produkten och låt dig inte lockas av det du får på köpet.

 

 

2014-04-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.