Studielån

Studielån är en form av studiestöd. Studiestödet är till för att trygga uppehället för studerande under studietiden.

Studielån söks hos banken, som beslutar om lån ska beviljas. Lån kan sökas när statsborgen har beviljats.

En del av lånevillkoren fastställs utifrån statsborgen och en del (som låneräntan och återbetalningsplanen) ska den studerande avtala om med sin bank. Banken beslutar likaså om att eventuellt bevilja anstånd med återbetalningar eller omförhandla lånet.

Kan studeranden inte betala sitt lån betalar FPA med stöd av sin borgen lånebeloppet till banken men kräver sedan studeranden på det betalda beloppet. Statsborgen befriar således inte gäldenären från betalning.

Mer information om studiestöd får du till exempel från din läroanstalt eller på FPA:s webbplats. I frågor om studielån kan du också vända dig till din bank.

Nyttiga länkar

 

 

2014-04-23

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.