Studielån 

Studielån är en form av studiestöd. Studiestödet är till för att trygga uppehället för studerande under studietiden.

Studielån söks hos banken, som beslutar om lån ska beviljas. Lån kan sökas när statsborgen har beviljats. Statsborgen beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) eller universitetets studiestödsnämnd.

Lånevillkoren och återbetalning av lånet avtalas också med banken. Banken beslutar likaså om anstånd med återbetalningar och om eventuella nya amorteringsvillkor.

Kan studeranden inte återbetala sitt lån betalar FPA med stöd av sin borgen lånebeloppet till banken men kräver sedan studeranden på det betalda beloppet. Statsborgen befriar således inte från betalning.

Mer information on studiestöd får du från din läroanstalt, FPA:s kontor och studiestödscentralens telefontjänst och på FPA:s webbplats. I frågor om studielån kan du också vända dig till din bank. 

11.3.2011