Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Tillsynsobjekt

Här kan du få följande information om Finansinspektionens tillsynsobjekt:

  • Tillsynsobjektens och Finansinspektionens institutsansvarigas kontaktuppgifter
  • Information om verksamhetstillstånd eller annan rättslig grund att bedriva verksamhet
  • Placeringsfonder som fondbolagen förvaltar

Uppgifterna i förteckningen över tillsynsobjekt uppdateras varje natt.

Namn     

Skip Navigation Links.

Collapse Sammanslutningar på finansmarknadenSammanslutningar på finansmarknaden
Expand KreditmarknadsföretagKreditmarknadsföretag
Expand KapitalmarknadsföretagKapitalmarknadsföretag
Expand FörsäkringsmarknadsföretagFörsäkringsmarknadsföretag
Expand BetaltjänstleverantörerBetaltjänstleverantörer
Expand ErsättningsfonderErsättningsfonder

Sökanvisningar

  • Du kan söka information på basis av tillsynsobjektets namn eller första delen av namnet. Inled söksträngen med %-tecknet för att hitta tillsynsobjekt i vars namn den använda bokstavskombinationen förekommer någon annanstans än i början.
  • Tillsynsobjekten har indelats i grupper enligt bransch. Du kan välja den grupp eller de grupper vars uppgifter du vill se. Genom att klicka på +-tecknet framför gruppnamnet får du fram gruppens underkategorier.
  • Klicka till slut på sökknappen.
  • Träffarna sorteras i bokstavsordning och grupperas enligt tillsynsgrupper. Du får fram uppgifterna om ett särskilt tillsynsobjekt genom att klicka på objektets namn. Om du väljer ”visa alla uppgifter”, visas genast uppgifterna om alla tillsynsobjekt som uppfyller sökkriterierna.

Se också

Enligt lag skall alla försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsverksamhet vara registrerade i det försäkringsförmedlarregister som förs av Finansinspektionen.

 Sökning av försäkringsförmedlare

 

20.8.2015

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.