Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 % och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.

Administrativt är vi knutna till Finlands Bank men besluten fattar vi självständigt. FI har ca 200 anställda. Vårt kontor ligger i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har skrivits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa.

Kontaktinformation

  • Snellmansgatan 6
  • PB 103, 00101 Helsingfors
  • telefon 09 183 51
  • finanssivalvonta(at)fiva.fi 

Information till finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

Vid problem kan du få hjälp från:

    Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)

Konkurrens- och konsumentverket

Finansinspektionens telefonjour
för bank-, värdepappers- och försäkringskunder

2018-04-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.