Uusi luottolaitoslaki voimaan 

Uusi luottolaitostoiminnasta annettu laki (610/2014) siihen liittyvine lakimuutoksineen tuli pääsääntöisesti voimaan 15.8.2014. 
Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteesta
 

IFRS Foundation ja ESMA allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjan 

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava taho (IFRS Foundation) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ovat sopineet yhteistyön vahvistamisesta ja uusista yhteistyön osa-alueista. Yhteistyön tarkoituksena on edistää IFRS-standardien yhdenmukaista soveltamista listayhtiöissä. Lue lisää
 

Avoimia työpaikkoja 

Haemme Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt -toimistoon tilinpäätösasiantuntijaa, johtavaa riskiasiantuntijaa ja kahta riskiasiantuntijaa. Hakuaika tilinpäätösasiantuntijan tehtävään päättyy 24.8. ja muihin tehtäviin 7.9.2014.
Lue lisää

Uusimmat julkaisut ja tiedotteet

Tapahtumakalenteri

Finanssiasiakkaalle 

Finanssiasiakas.fi-sivustolle on koottu perustietoa finanssimarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista.

 Finanssiasiakas.fi-sivustolle

 Fivan varoituslistat

Ongelmatilanteissa Sinua auttavat:

 • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
  (Pankki-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnat)
  fine.fi
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
   Kuluttajaneuvonta 
 • Finanssivalvonnan puhelinneuvonta
  pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille tiistaisin kello 9–10 ja torstaisin kello 14–15
  Puhelin 0800 050 99
  Lue lisää

Listayhtiölle 

Listayhtiölle-sivustolle on koottu tietoa

 • listautumisesta
 • esitteistä
 • tiedonantovelvollisuudesta
 • sisäpiiriasioista

Listayhtiölle-sivustolle