Apua antavat tahot

Ongelmia palveluntarjoajan kanssa?

Ongelmatilanteessa on ensimmäiseksi hyvä ottaa yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan ja pyrkiä löytämään sopiva ratkaisu keskustelemalla palveluntarjoajan kanssa. Näin ongelma ratkeaa yleensä nopeimmin ja vaivattomimmin.

Palveluntarjoajalle voi jättää kirjallisen asiakaspalautteen. Tällöin asia käsitellään yhtiön asiakaspalautejärjestelmän mukaisesti, ja palautteeseen saa kirjallisen vastauksen. Voit myös kääntyä yhtiön alue- tai pääkonttorin puoleen

Neuvonta – Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Jos yhteydenotto palveluntarjoajaan ei tuota tyydyttävää tulosta, kannattaa kysyä neuvoa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan eli FINEn toimistosta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja opastaa pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakkaita sekä selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta kiistatilanteita vakuutusyhtiön, pankin tai sijoituspalveluyrityksen kanssa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Muutoksenhaku - ratkaisusuositukset ja tuomioistuimen päätös

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välisissä riitatilanteissa osapuolia sitovan ratkaisun voi yleensä antaa vain tuomioistuin. Oikeuskäsittely vie kuitenkin aikaa, ja oikeudenkäyntikulut voivat muodostua suuriksi.

Useissa tapauksissa riita-asia voidaan käsitellä ennen tuomioistuinkäsittelyä riippumattomassa toimielimessä, esimerkiksi lautakunnassa, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Ratkaisusuosituksia antavia elimiä ovat esimerkiksi FINE (toimisto ja sen yhteydessä toimivat Pankkilautakunta, Vakuutuslautakunta ja Sijoituslautakunta) sekä Kuluttajariitalautakunta.

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi vakuutusyhtiön kieltäytyessä vakuutuskorvauksen maksamisesta, antaa yhtiö asiakkaalle valituskelpoisen päätöksen. Päätöksestä voi tehdä valituksen päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Viranomaiset

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä myös viranomaisiin, jotka valvovat palveluntarjoajien toimintaa. Finanssimarkkinoilla toimivia valvovat muun muassa Finanssivalvonta, kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Myös kuluttajaneuvonta, oikeusaputoimistot sekä talous- ja velkaneuvojat voivat antaa lisätietoja ja apua tilanteen selvittämiseksi.

Finanssivalvonta valvoo palveluntarjoajien asiakassuhteissaan noudattamia menettelytapoja ja sopimusehtojen lainmukaisuutta. Menettelytapojen tulee olla lainsäädännön, kansainvälisten vaatimusten ja hyvän tavan mukaisia. Menettelytapojen valvonta on Finanssivalvonnan sekä etu- että jälkikäteen suorittamaa valvontaa. Etukäteisvalvonta käsittää muun muassa sijoitusrahastojen sääntöjen hyväksymisen. Jälkikäteisvalvonnassa muun muassa seurataan palveluntarjoajien markkinointia ja mainontaa sekä tehdään tarkastuksia eri teemojen pohjalta. Finanssivalvonnan valvontatoimilla pyritään lisäämään asiakkaiden luottamusta markkinoiden ja niillä toimivien palveluntarjoajien toimintaan.

Menettelytapojen laillisuutta kuluttajansuojan kannalta valvoo myös kuluttaja-asiamies.

Asiakkaan ongelmatilanteet

Jos sinulla on ongelmia palveluntarjoajan kanssa, toimi näin:

  1. Kirjaa ylös ilmenneet ongelmat.
  2. Ota yhteyttä palveluntarjoajasi, esimerkiksi pankin tai vakuutusyhtiön, konttoriin tai palvelunumeroon.
  3. Jos asia ei selviä tai vaadit korvausta, tee kirjallinen, mahdollisimman selkeä ja yksilöity vaatimus ja toimita se palveluntarjoajallesi.
  4. Jos asia ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen.

Finanssivalvonta edellyttää, että pankit ja muut palveluntarjoajat käsittelevät asiakasvalitukset asianmukaisesti.

Ongelmatilanteissa ota siis aina ensimmäiseksi yhteyttä omaan sopimuskumppaniin ja vasta sen jälkeen muihin tahoihin.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Puhelin 09 6850 120
maanantaista torstaihin kello 10–16

Finanssivalvonnan puhelinpäivystys

Maksuton palvelunumero 09 183 5360
tiistaisin kello 9–10 ja torstaisin kello
14–15

 

 

6.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.