Ulkomaisten makrovakauspäätösten soveltaminen Suomessa (vastavuoroinen tunnustaminen)

​Ulkomaisten makrovakauspäätösten soveltaminen suomalaisiin luottolaitoksiin edellyttää yleensä vastaavan makrovakauspäätöksen tekemistä Suomessa. Ulkomaiset makrovakauspäätökset on ulotettava koskemaan myös suomalaisia luottolaitoksia, kun suomalaisilla luottolaitoksilla on toimintaa kyseisissä maissa. Makrovakauspäätösten laajalla vastavuoroisella hyväksymisellä varmistetaan makrovakauspäätösten tavoitteiden toteutuminen ja luottolaitosten yhdenmukainen kohtelu.

Ulkomaiset makrovakauspäätökset voidaan ulottaa koskemaan suomalaisia luottolaitoksia käyttämällä suomalaiseen makrovakausvälinevalikoimaan kuuluvia makrovakausvälineitä. Päätös ulkomaisten makrovakauspäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta voi koskea sekä muiden ETA-maiden että kolmansien maiden soveltamia makrovakausvälineitä.

Yllämainitusta periaatteesta poiketen muuttuvaa lisäpääomavaatimusta koskevat päätökset kuuluvat suoraan sovellettaviin makrovakausvälineisiin. Ulkomaisten viranomaisten muuttuvaa lisäpääomavaatimusta koskevia päätöksiä sovelletaan suoraan suomalaisiin luottolaitoksiin ilman kansallista päätöstä siltä osin kuin muuttuvan lisäpääomavaatimuksen määrä ei ylitä 2,5 %, koska Suomen lainsäädännön mukaan muuttuvan lisäpääomavaatimuksen enimmäismäärä on 2,5 %.

 

 

 

3.1.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.