Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhtenä tavoitteena on parantaa sääntelyn ja valvonnan avoimuutta. Valvojan tiedonantovelvollisuuden lisäämisen myötä valvottaville ja muille kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus saada keskitetysti tietoa vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan toteutuksesta. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden yhtenäinen toteutus EU-tasolla parantaa vertailtavuutta eri EU-maiden kesken. Tämä edistää osaltaan valvonnan menetelmien yhtenäisyyttä EU:ssa samoin kuin EU:n yhteismarkkinoiden integraatiota.

Finanssivalvonta julkistaa tiedot vakavaraisuusvalvontaan ja -sääntelyyn liittyvistä laeista, asetuksista sekä Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista. Lisäksi julkistetaan tietoa luottolaitosdirektiivin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan kansallisesta käyttötavasta sekä vakavaraisuuden kokonaisarvion kriteereistä ja menetelmistä.

Finanssivalvonnan julkistamat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

  1. Lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
  2. Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö
  3. Vakavaraisuuden kokonaisarvio
  4. Tilastotiedot

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät  Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.

Yhteystiedot

  • Toimistopäällikkö Marko Myller,
    puhelin 09 183 5544

 

3.10.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.