Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Vakavaraisuusvalvojan tiedonantovelvollisuus

Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan yhtenä tavoitteena on parantaa sääntelyn ja valvonnan avoimuutta. Valvojan tiedonantovelvollisuuden lisäämisen myötä valvottaville ja muille kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus saada keskitetysti tietoa vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan toteutuksesta. Lisäksi tiedonantovelvollisuuden yhtenäinen toteutus EU-tasolla parantaa vertailtavuutta eri EU-maiden kesken. Tämä edistää osaltaan valvonnan menetelmien yhtenäisyyttä EU:ssa samoin kuin EU:n yhteismarkkinoiden integraatiota.

Finanssivalvonta julkistaa tiedot vakavaraisuusvalvontaan ja -sääntelyyn liittyvistä laeista, asetuksista sekä Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista. Lisäksi julkistetaan tietoa direktiivien sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan kansallisesta käyttötavasta sekä vakavaraisuuden kokonaisarvion kriteereistä ja menetelmistä.

Finanssivalvonnan julkistamat tiedot löytyvät seuraavista osioista:

  1. Lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
  2. Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö
  3. Vakavaraisuuden kokonaisarvio
  4. Tilastotiedot

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät  Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.

Yhteystiedot

  • Toimistopäällikkö Marko Myller,
    puhelin 09 183 5544

 

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.