Vakavaraisuusvalvontaan sovellettavat lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet

Tämä osio sisältää taulukot, joihin Finanssivalvonta on koonnut vakavaraisuusvalvontaa koskevan sääntelyn (lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet).

Taulukot on jaoteltu osa-alueittain. Ne sisältävät tarkemmat tiedot siitä, mistä kutakin yksittäistä asiaa koskevat säännökset löytyvät. Taulukot sisältävät myös linkit asianomaisiin säännöksiin. Eräissä tapauksissa tiedot ovat kuitenkin löydettävissä jo suoraan itse taulukosta. 

Rules and guidance

Osio sisältää seuraavat taulukot:

 • Transposition of Directive 2013/36/EU
 • Guidance for model approval
 • Higher minimum Loss Given Default (LGD) values for retail exposures secured by immovable property
 • Higher risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property
 • Slotting criteria
 • Credit risk mitigation
 • Disclosures by institutions (Part Eight of Regulation (EU) N° 575/2013)
 • Variable elements of remuneration
 • Disclosures on waivers
 • Mergers and acquisitions
 • Regulatory and financial reporting

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.

 

 

 

3.10.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.