Vakavaraisuusvalvontaan sovellettavat lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet

Tämä osio sisältää taulukot, joihin Finanssivalvonta on koonnut vakavaraisuusvalvontaa koskevan sääntelyn (lait, asetukset, määräykset ja yleisohjeet).

Taulukot on jaoteltu osa-alueittain. Ne sisältävät tarkemmat tiedot siitä, mistä kutakin yksittäistä asiaa koskevat säännökset löytyvät. Taulukot sisältävät myös linkit asianomaisiin säännöksiin. Eräissä tapauksissa tiedot ovat kuitenkin löydettävissä jo suoraan itse taulukosta. 

Rules and guidance

Osio sisältää seuraavat taulukot:

  • Transposition of Directive 2013/36/EU
  • Model approval
  • Specialised lending exposures
  • Credit risk mitigation
  • Specific disclosure requirements applied to institutions
  • Waivers for the application of prudential requirements
  • Qualifying holdings in a credit institution
  • Regulatory and financial reporting

Vastaavat muiden EU-maiden vakavaraisuusvalvojien julkistamat tiedot löytyvät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) verkkopalvelun kautta.

 

 

 

6.8.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.