Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Toimintaympäristö ja taloudellinen tila

Seuraamme luotto-, vakuutus- ja työeläkelaitosten sekä sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden kannattavuuden, riskien ja vakavaraisuuden kehitystä valvottavien säännöllisesti toimittamien tietojen perusteella.

Valvottavien on raportoitava taseensa ja tuloksensa säännöllisesti. Velvollisuus koskee yksittäisten valvottavien lisäksi niiden konserneja ja konsolidointiryhmiä, yhteenliittymiä sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevia sivukonttoreita. Vaaditut tiedot ovat yksityiskohtaisempia kuin vuosikertomuksissa julkaistavat tilinpäätökset. Valvottavien on lisäksi toimitettava valvojalle vakavaraisuustietonsa sekä tiedot monelta eri riskialueelta.

 

 

3.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.