Sisäinen valvonnan järjestäminen

Arvioimme suurimpien luottolaitosten ja muiden keskeisten valvottavien sisäisen valvonnan tasoa ja riittävyyttä säännöllisesti. Tarkastuksissa kiinnitetään tällöin erityistä huomiota hallituksen toimintaan ja rooliin sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan näkökulma sisältyy kaikkiin tarkastuksiimme.

Mitä sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan?

Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä valvontaa toteuttavat yrityksessä hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto sekä koko henkilökunta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan

  • asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen
  • voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö
    toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta
  • taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus
  • säännösten noudattamisen valvonta (compliance)
  • toiminnan, tietojen sekä valvottavan omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen
  • riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi.

Valvottavan hallitus vastaa riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä. Emoyrityksen hallituksen tulee varmistua siitä, että sisäisen valvonnan periaatteita noudatetaan kaikissa sen määräysvallassa olevissa yhtiöissä.

 

 

 

28.10.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.