Selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus

Asiakassuhteen kehitystä ja palvelujen käyttöä tulee seurata osana liiketoiminnan riskien ja sisäisen valvonnan järjestämistä. Tällöin seurataan esimerkiksi asiakkaiden käyttämiä rahoituspalveluja, talletuksia, maksuliikennettä, sijoitustoimintaa tai vakuutuspalveluiden käyttöä.

Selonottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että jos valvottava havaitsee tavanomaisesta poikkeavan tai epäilyttävän liiketoimen, sen on selvitettävä liiketoimen tarkoitusta ja perusteita ja harkittava saadun selvityksen perusteella, onko syytä tehdä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.

Valvottava ei joudu korvaamaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka asiakkaalle saattaa aiheutua liiketoimen selvittämisestä tai keskeyttämisestä tai siitä, että valvottava kieltäytyy toimeksiannosta tai tekee siitä ilmoituksen rahanpesun selvityskeskukselle. Vahingonkorvausvastuusta vapautuminen edellyttää kuitenkin sitä, että valvottava on noudattanut sellaista huolellisuutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.

 

 

 

7.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.